Rozewie, bo ciężko usiedzieć w domu, nawet gdy jest zimno - Życie jest podróżą!