Zwiedziliśmy kościół św. Mikołaja w Gdańsku jak nigdy dotąd - Życie jest podróżą!